Geschiedenis K.V.V.A.

 

Dhr. Stofmeel was de oprichter van KVVA

Er waren al lang verschillende personen die ijverden naar de oprichting van een Rooms-katholieke voetbalvereniging. Men wilde voorkomen dat de jongelui zich bij neutrale verenigingen aansloten. Aldus werd door de heer Stofmeel besloten geïnteresseerden via de plaatselijke krant te benaderen

Dhr. Waterloo was de eerste voorzitter van KVVA

 

. Donderdag 29 juni 1939 werd er een vergadering in de Stoovestraat 14 uitgeschreven. Op die bewuste donderdagavond zette de heer J. Stofmeel uiteen welke voorbereidende werkzaamheden intussen al waren verricht. Een commissie was er in geslaagd voor een schappelijke prijs een terrein te krijgen. Weliswaar primitief, maar een veld was er in ieder geval.

 

Het veld lag achter “Kings Home” aan wat toen nog de grote weg naar Soest werd genoemd. Na het besluit om tot de oprichting van een R.K. voetbalvereniging te komen, meldden zich 33 personen als lid aan. Tot voorlopig bestuur werd op die avond gekozen voor de heren J. Stofmeel, R. Westerlaak, J. Felten, J. Gantevoort en L. Waterloo. Laatstgenoemde werd tot voorzitter gekozen.

Op 22 september 1939 werd een geestelijke adviseur benoemd. Het werd kapelaan J.J. Andriessen van de Sint Henricusparochie. Tot in de begin jaren 70 is de vereniging voorzien geweest van diverse geestelijke adviseurs.

Van medio 1943 volgden door de oorlogsomstandigheden een gedwongen stilstand. Pas op 10 juni 1945 kon er weer een bestuursvergadering worden gehouden. De uitgeschreven jaarvergadering op 25 juni telden niet minder dan 106 aanwezigen. Maar waar moest nu worden gespeeld? Alles wat er in de beginjaren was opgebouwd was verdwenen, zoals terrein, materiaal en kleedhok. Gelukkig werd er onderdak gevonden bij Wit-Rood op de Berg en later bij APWC

 

De eerste uitgave van het clubblad van KVVA

 

In mei 1949 kreeg KVVA de beschikking over de huidige accommodatie aan de
Dollardstraat. Op dat moment had KVVA 10 elftallen. In 1952 werd de eerste
officiële trainer aangesteld: de heer J. Meyer.
In december 1958 kwam het eerste clubblad “De Zwartwitter” uit.
Na enkele edities werd de naam omgetoverd in: “de KVVA bazuin”.
In 1960 verscheen de eerste editie van “Goal”, de naam voor het clubblad.
In 2008 verscheen “Goal” voor het laatst dit ivm het oprukken van internet.

Het clubblad van KVVA nu

 

 

In 1960 werd de voorzittershamer van de heer Waterloo overgedragen aan de heer W.M. Houtveen. In die jaren deden zich de geruchten de ronde dat KVVA een eigen clubhuis wilde gaan bouwen. Op 2 mei 1964, vooruitlopend op het 25-jarig bestaan, was het zover. KVVA was de eerste van alle Amersfoortse verenigingen die een eigen clubhuis had. Na de grandioze jubileumviering in 1964 leefde KVVA rustig verder. Bestuur en commissies wisten een zodanige sfeer te scheppen, dat KVVA een rustige groei doormaakte.

Op 26 augustus 1971 vond in het clubhuis een oprichtingsvergadering plaats, voor de samenstelling van een dames elftal. Op 2 september volgde nog een bijeenkomst, waarna 18 dames zich als lid opgaven.

Op 29 juni 1974 werd het vergrote clubgebouw tijdens de viering van het 35-jarig bestaan feestelijk geopend.
In 1998 zijn er vier nieuwe kleedkamers gebouwd met een fysio-ruimte.

 

In 1998 zijn er vier nieuwe kleedkamers gebouwd met een fysio-ruimte.