Het Convenant

 

 

Op 19 augustus 2009 hebben alle voorzitters van de 13 Amersfoortse voetbalverenigingen het convenant ‘Samen voetballen in Amersfoort’ ondertekend. Dit convenant is geïnitieerd vanuit het voorzittersoverleg voetbal wat geleid wordt door de KNVB en SRO, met medewerking van de Amersfoortse Sport Federatie (ASF) en de Stichting Amersfoorts Voetbal Kampioenschap (AVK).

De eerste vervolgstap op het convenant ‘Samen voetballen in Amersfoort’ was dat er vanuit elke vereniging een contactpersoon is aangesteld die samen invulling gaan geven aan de uitvoering van het convenant. Dit doen zij vanuit de Werkgroep Gedragscodes. Inmiddels heeft de werkgroep de gedragscodes, die voor elke voetbalvereniging gelden, opgesteld. Op 10 februari 2010 worden deze gedragscodes vastgesteld door de voorzitters van de Amersfoortse voetbalverenigingen, tijdens het voorzittersoverleg.

De bedoeling is dat alle misstanden op en rond de Amersfoortse voetbalvelden, tussen de Amersfoortse voetbalverenigingen onderling,  gemeld worden bij de contactpersonen van de betreffende club(s). Hierna wordt aan de hand van gedragscodes gezamenlijk het probleem besproken en gezocht naar een passende oplossing. Binnen elke vereniging  wordt duidelijk gemaakt hoe er omgegaan dient te worden met de gedragscodes en wat de gemaakte afspraken betekenen voor de club, de spelers, de leiders, de trainers én de ouders.

De samenwerking tussen de verschillende voetbalverenigingen is, met de komst van het voorzittersoverleg en het jaarlijkse Amersfoorts kampioenschap, sterk verbeterd. Met de huidige ontwikkelingen maken de voetbalverenigingen zich nu ook gezamenlijk sterk voor positief gedrag op en rond de velden. Alle clubs werken er zo hard aan mee om het voetbal in Amersfoort nog leuker maken.

 

Voor meer informatie klik op het convenant.