Bestuur

Het bestuur van KVVA

Voorzitter
VACATURE                      voorzitter@kvva.nl

Penningmeester
dhr. Huurdeman              penningmeester@kvva.nl

Secretaris
dhr. Janssen                   secretaris@kvva.nl

Algemeen lid
dhr. Wieggers                  algemeenbestuurslid@kvva.nl

Sponsors gezocht!

Het bestuur van KVVA is op zoek naar nieuwe sponsoren. Neemt u hiervoor contact op met de sponsorcommissie met het onderstaande e-mailadres:

sponsorcommissie@kvva.nl

Vergadering

Nieuws

Het bestuur is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Onlangs heeft dhr. den Elzen aangegeven te stoppen en vandaar deze vacature. Heeft u interesse om deze rol in te gaan vullen, mailt u dan naar bestuur@kvva.nl