Bestuur

Het bestuur van KVVA

Voorzitter
dhr. den Elzen                 voorzitter@kvva.nl

Penningmeester
dhr. Huurdeman              penningmeester@kvva.nl

Secretaris
dhr. Janssen                   secretaris@kvva.nl

Algemeen lid
dhr. Wieggers                  algemeenbestuurslid@kvva.nl

Sponsors gezocht!

Het bestuur van KVVA is op zoek naar nieuwe sponsoren. Neemt u hiervoor contact op met de sponsorcommissie met het onderstaande e-mailadres:

sponsorcommissie@kvva.nl

Vergadering

Het nieuwe bestuur heeft op dit moment nog geen planning gemaakt over de vergaderdata.

Nieuws

Het nieuwe bestuur is door stemming tijdens de ALV van woensdag 16 december 2020 gekozen.