Convenant

De spelers van de Amersfoortse voetbalverenigingen en SO Soest en Roda ’46 willen graag met plezier blijven voetballen, elkaar met respect behandelen en ongewenst gedrag op en
rond de velden voorkomen en maken daarom de hieronder beschreven afspraken met
elkaar. Deze afspraken zijn in werking getreden na ondertekening in augustus 2009. Na
herbeoordeling van de afspraken in het convenant is het convenant 2.0 ondertekend in
augustus 2017.

Algemeen
1) respect, fatsoen, sportiviteit en behulpzaamheid zijn belangrijke waarden binnen de vereniging
2) de vereniging en haar leden tonen zich een goed gastheer voor bezoekers
3) keur geweld, discriminatie, pesten en vandalisme af
4) heb respect voor eigendommen van anderen en wees aansprakelijk voor door jou aangerichte
schade
5) hou je aan de ordemaatregelen in het kader van “alcohol op het sportpark”
6) wees zuinig op de vereniging en de accommodatie
7) spreek anderen aan op ongewenst gedrag
8) verdovende middelen zijn streng verboden

Spelers
1) kom gemaakte afspraken na
2) toon respect voor de scheidsrechter in woord en gebaar en accepteer zijn beslissingen
3) speel volgens de bekende en afgesproken spelregels
4) gedraag je sportief in en buiten het veld
5) geniet van een overwinning zonder de tegenstander te kleineren
6) feliciteer de tegenstander als zij hebben gewonnen
7) scheld niet op (mede)spelers en discrimineer geen andere spelers, leden/publiek
8) laat de kleedkamer na gebruik netjes achter
9) heb respect voor andermans eigendommen en blijf van andermans spullen af
10) toon respect voor trainers, leiders, bestuur en andere vrijwilligers
11) spreek andere spelers / leden, die zich niet aan de regels houden correct aan
12) spreek Nederlands zodat iedereen je kan verstaan

Trainers /leiders
1) is het voorbeeld voor spelers, ouders en toeschouwers
2) zorg voor het maken van afspraken over gewenst gedrag met spelers en ouders
3) bespreek met de aanvoerder hoe hij ongewenst gedrag op en rond het veld kan voorkomen
4) leer spelers voetballen op een positieve manier door spelers te waarderen en te belonen
5) spreek spelers aan op ongewenst gedrag en bestraf zo nodig op een passende wijze
6) zorg voor een goede, prettige ontvangst van gasten/ bezoekers/scheidsrechters
7) spreek ouders en supporters aan op ongewenst gedrag of uitspraken
8) vermeldt gele en rode kaarten altijd op het wedstrijdformulier
9) rapporteer ongeregeldheden aan het (jeugd)bestuur of de desbetreffende commissie
10) is verantwoordelijk voor het goed omgaan met kleding, materiaal en ruimten
11) gebruik geen alcohol en rook niet tijdens het begeleiden van kinderen
12) zie erop toe dat er zuinig wordt omgegaan met alle materialen en velden
13) bij wangedrag van een jeugdspeler worden de ouders ingelicht

Ouders
1) wees een voorbeeld in woord en gedrag; bespreek de gedragsregels met uw kind
2) moedig uw kind en anderen positief aan; u bent zijn/haar grootste supporter
3) respecteer beslissingen van de scheidsrechters
4) geen grof taalgebruik of discriminerende teksten
5) bemoei u tijdens de wedstrijden en trainingen niet in woord en gebaar met het coachen
6) respecteer een ieder die bij de wedstrijden zijn betrokken zowel bij uit als bij thuiswedstrijden
7) draag de voetbalvereniging positief uit en spreekt anderen zo nodig aan op negatief gedrag
8) is bereid mee te helpen met wassen van kleding, kantine dienst, vervoer of ander
vrijwilligerswerk

Bestuurders
1) schep voorwaarden voor een aantrekkelijk sportklimaat binnen uw vereniging
2) zorg voor veiligheid op het complex, dat maakt een veilige sportomgeving
3) de verenigingsregels en de afspraken uit het convenant “Samen voetballen in Amersfoort”
moeten bekend zijn bij alle leden.
4) bevorder het aantal gediplomeerde en trainers, leiders en overige kaderleden.
5) stimuleer trainings- en voorlichtingsprogramma’s over sportiviteit.
6) ook u bent een voorbeeld voor velen binnen uw vereniging.

Wil je het gehele document van het Convenant lezen, klik dan op deze link: Convenant-2.0-Volledig