Hoe werkt het

Je kunt de VCP’s bellen of een email sturen. Contactgegevens vind je onder “Wie zijn de VCP’s”. Of je kunt een van ons aanspreken op de club. Vervolgens maken we een afspraak voor een gesprek.

Als VCP luisteren we naar je verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Een VCP lost dus niet jouw probleem op, maar helpt jou hierbij. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Een VCP doet niets wat je niet weet. Ook kan de VCP je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, de sportbond of de politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Je kunt bij de VCP’s terecht als je vragen hebt over of te maken hebt met:

  • pesten en gepest worden
  • machtsmisbruik en verbale agressie
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
  • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, seksuele intimidatie): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
  • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging of het team
  • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
  • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
  • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag
  • of je vraag bij de vertrouwenscontactpersonen van KVVA op de juiste plaats is.

Je kunt ook informatie vinden op, of contact opnemen met, het Centrum voor Veilige Sport; https://centrumveiligesport.nl/

Is er sprake van seksuele intimatie, dan ken je terecht bij het NOC*NSF meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar,  ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).