Vertrouwenlijkheid

Alles wat de VCP doet, gebeurt in samenspraak met degene die het gesprek aanvraagt. De inhoud van deze gesprekken is vertrouwelijk. De VCP maakt van elk gesprek een notitie, een verslagje. In deze notitie hoeft jouw naam niet te staan (je blijft dan anoniem), dat bepaal jij zelf. De VCP stuurt de notitie naar de contactpersoon binnen het bestuur van KVVA. Dit bestuurslid kan, indien nodig, actie ondernemen. Dat is de verantwoordelijkheid van het bestuur.

Het is soms belangrijk om ook andere personen of instanties dan het bestuur bij een vraag of probleem te betrekken. Vertrouwelijk betekent dus niet dat een VCP gehele geheimhouding heeft. Bij (vermoeden van) seksuele intimidatie of misbruik, is de VCP zelfs verplicht dit te melden bij het bestuur, en het bestuur moet dit melden bij de bond (KNVB).