De VCP’s bij KVVA

Iedereen sport voor zijn of haar plezier. Het merendeel van alle leden van sportverenigingen in Nederland is ook met respect voor iedereen betrokken bij de club. Het bestuur van KVVA zorgt er, samen met alle leden, vrijwilligers, ouders en andere betrokkenen voor dat er binnen de club een veilig sportklimaat is, en we respectvol met elkaar omgaan. Op sommige momenten vindt er echter ongewenst gedrag plaats. Dit wordt ook wel grensoverschrijdend gedrag genoemd.

Mocht dit gebeuren, dan kan je bij een van de 2 Vertrouwens Contact Personen (VCPs) terecht. De VCP’s zijn het aanspreekpunt binnen KVVA waar jij als lid, ouder of vrijwilliger terecht kan als je ongewenst of grensoverschrijdend gedrag ervaart.

Ons uitgangspunt is dat iedereen zich thuis voelt binnen de club, en dat je wordt erkend in wie je bent. Dit betekent dat je mag zijn wie je bent, dat iedereen zich vrij kan bewegen en niet bang hoeft te zijn voor nare opmerkingen of ongewenst gedrag. We gaan voor plezier, betrokkenheid, sportieve strijd en vriendschap. We zijn verantwoordelijk voor onszelf en voor elkaar!

Als ongewenst en grensoverschrijdend gedrag binnen de club benoemen we:

· pesten en uitsluiting
· nare opmerkingen over huidskleur, geloof of seksuele voorkeur
· intimidatie en machtsmisbruik
· seksuele intimidatie en misbruik
· agressie en geweld