Vertrouwenscontactpersonen bij KVVA

DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN BIJ KVVA 

Maar stel nu dat… 

 

Iedereen sport voor zijn of haar plezier. Het merendeel van alle leden van sportverenigingen in Nederland is ook met respect voor iedereen betrokken bij de club. Op sommige momenten vindt er echter ongewenst gedrag plaats. Dit wordt ook wel grensoverschrijdend gedrag genoemd. Binnen KVVA willen wij dit graag voor zijn. 

 

Dat is een van de redenen waarom er binnen KVVA vertrouwenscontactpersonen zijn aangesteld. Zij zijn het centrale aanspreekpunt om met elkaar te zorgen dat er binnen de club een veilig sportklimaat is en dat we respectvol met elkaar omgaan. De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van KVVA, met goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering. 

 

Ons uitgangspunt is dat iedereen zich thuis voelt binnen de club, en dat je wordt erkend in wie je bentDit betekent dat je mag zijn wie je bent, dat iedereen zich vrij kan bewegen en niet bang hoeft te zijn voor nare opmerkingen of ongewenst gedrag. We gaan voor plezier, betrokkenheid, sportieve strijd en vriendschap. We zijn verantwoordelijk voor onszelf en voor elkaar! 

 

Als ongewenst en grensoverschrijdend gedrag binnen de club benoemen we: 

 • pesten 
 • nare opmerkingen over huidskleur, geloof of seksuele voorkeur 
 • machtsmisbruik 
 • seksuele intimidatie 
 • verbale agressie 

 

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN 

Bij de vertrouwenscontactpersonen kun je terecht met je vragen. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. Het kunnen vragen zijn die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. De vertrouwenscontactpersonen bieden een luisterend oor. Daarbij ondersteunen zij bij het bespreekbaar maken van het probleem binnen de club. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk. Meer informatie vind je verder hieronder.

 

Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde wordt gemaakt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling wordt voorkomen. 

 

WAAR WILLEN WIJ VOOR STAAN ALS KVVA? 

De komende tijd gaan de vertrouwenspersonen samen met jong en oud binnen de club bezig om te bespreken wat wij samen zien als een veilig sportklimaat. We zullen de volgende stappen nemen. 

 • Samen opstellen van verenigingsregels (een elftal?), het gewenste gedrag dat wij vinden passen bij KVVA. We gaan dit doen met pupillen, volwassenen, coaches en bestuur. 
 • De verenigingsregels vaststellen in een gedragscode voor de club en bekend maken. De verenigingsregels zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent ook elkaar hierop aanspreken. 
 • Bespreken van Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers met de vrijwilligers en deze invoeren. 
 • Een protocol maken voor het functioneren van de vertrouwenspersonen en dit plaatsen op de website. 

 

WIE ZIJN DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN VAN KVVA?  

Als vertrouwenscontactpersonen luisteren wij naar je verhaal, denken we samen na over de te nemen stappen en kunnen we je verder helpen door professionele mensen in te schakelen waar dat nodig is. Voor veel situaties is geen standaard oplossing te bedenken, maar is een luisterend oor het begin van de oplossing.
We zoeken nog een vrouw als vertrouwenscontactpersoon.


Joost Kemp (links) en Oeds Blok (rechts)

OEDS BLOK 

Mijn naam is Oeds Blok. Ik ben getrouwd met Natasja, we hebben drie kinderen (2 op kamers in Utrecht) en wonen al lang met plezier in het Soesterkwartier. Sinds 2008 kom ik vrijwel wekelijks bij KVVA toen mijn zonen Sam en later Diede gingen voetballen. Zelf heb ik ook altijd gevoetbald. Met het team van Diede, nu JO 19-1, trek ik al jaren op als assistent-trainer en grensrechter, samen met 3 andere vaders in de begeleiding. Wat ik gaaf vind is de teamspirit, de sfeer om te gaan voor de winst en natuurlijk moet je ook samen het verlies incasseren.  

 

KVVA is denk ik een unieke plek binnen de wijk waar kinderen en volwassenen uit heel de wijk en met allerlei achtergronden bij elkaar komen rondom sport en samen optrekken. Dollen met elkaar, plezier en respect geven enorm veel energie. Ik heb binnen ons team gemerkt dat het afspreken van regels binnen de groep bijdraagt aan de goede sfeer. Al is dat niet altijd makkelijk, het aanspreken van elkaar maakt het team sterk. Als een van de vertrouwenscontactpersonen wil ik bijdragen aan een veilig sportklimaat met ruimte voor ieder, kinderen en volwassenen. Je kunt contact opnemen met Joost of met mij als er iets speelt dat niet goed voelt. We zoeken dan samen naar een oplossing. 

 

Telefoon: 06-21111202 

Email: oedsblok@gmail.com  

 

JOOST KEMP 

Mijn naam is Joost Kemp. Samen met mijn vrouw Marloes en onze twee kinderen van 9 en 5 jaar wonen we sinds 2009 in het Soesterkwartier. Onze zoon Bauke voetbalt al een paar jaar bij KVVA, nu in de JO10-1. Sommigen hebben me op een woensdagavond misschien wel eens pionnen zien uitzetten, als ik Sebastiaan help met de training. 

 

Ik vind het belangrijk dat iedereen met plezier naar de club komt; alle leden, jong en oud, de vrijwilligers, en ook andere bezoekers zoals ouders of leden van andere clubs. Je hebt plezier als je je lekker voelt op de club, als je er vrienden hebt of maakt, als je elke keer weer zin hebt om te gaan. Meestal gaat dit ook goed, maar soms kan het niet goed gaan. Dan is het fijn dat er afspraken zijn over hoe we bij KVVA vinden dat we met elkaar omgaan. En dan is het ook goed dat je terecht kan bij een van de twee vertrouwenscontactpersonenbij Oeds of bij mij. Als vertrouwenscontactpersoon help ik je dan graag te zoeken naar een oplossing. 

 

Telefoon: 06-16050166 

Email: joostkemp@hotmail.com 

 

WANNEER KUN JE TERECHT BIJ DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN VAN KVVA? 

Als je vragen hebt over of te maken hebt met: 

 • pesten en gepest worden 
 • machtsmisbruik en verbale agressie 
 • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort 
 • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, seksuele intimidatie): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart 
 • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft 
 • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging of het team 
 • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat) 
 • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag 
 • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag 
 • of je vraag bij de vertrouwenscontactpersonen van KVVA op de juiste plaats is. 

 

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar,  

ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). 

 

WAT DOEN DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN? 

Zij luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doen niets wat je niet weet. 

De vertrouwenscontactpersonen kunnen je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, de sportbond of de politie. Maar gewoon even praten kan ook. 

 

Zij geven voorlichting over ongewenst gedrag, zorgen voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoeken naar een informele oplossing en staan de melder of beschuldigde terzijde bij het indienen van een formele klacht. 

 

Zij zijn bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, de melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Ze zijn bevoegd om voor de uitoefening van hun werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen. 

 

HOE VERTROUWELIJK ZIJN DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN? 

Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit gebeurt altijd in samenspraak en in goed overleg met de betrokkene. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon van KVVA plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan. 

 

VERANTWOORDELIJKHEID? 

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van KVVA. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteren de vertrouwenscontactpersonen aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe de voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage worden geen namen genoemd. 

 

De komende tijd werken we met jong en oud binnen KVVA verder aan de verenigingsregels en aan een protocol voor de vertrouwenscontactpersonen.