Geschiedenis

Oprichting

Dhr. Stofmeel was de oprichter van KVVA. Er waren al lang verschillende personen die ijverden voor de oprichting van een Rooms-katholieke voetbalvereniging. Men wilde voorkomen dat de jongelui zich bij neutrale verenigingen aansloten. Aldus werd door de heer Stofmeel besloten geïnteresseerden via de plaatselijke krant te benaderen. Dhr. Waterloo was de eerste voorzitter van KVVA . Donderdag 29 juni 1939 werd er een vergadering in de Stoovestraat 14 uitgeschreven.

Op die historische donderdagavond zette de heer J. Stofmeel uiteen welke voorbereidende werkzaamheden intussen al waren verricht. Een commissie was er in geslaagd voor een schappelijke prijs een terrein te verwerven. Weliswaar primitief, maar een veld was er in ieder geval. Het veld lag achter “Kings Home” aan wat toen nog de grote weg naar Soest werd genoemd.

Na het besluit om tot de oprichting van een R.K. voetbalvereniging te komen, meldden zich 33 personen als lid aan. Tot voorlopig bestuur werd op die avond gekozen voor de heren J. Stofmeel, R. Westerlaak, J. Felten, J. Gantevoort en L. Waterloo. Laatstgenoemde werd de eerste voorzitter van KVVA. Op 22 september 1939 werd kapelaan JJ Andriessen van de Sint Henricusparochie tot geestelijk adviseur benoemd.

Na de oorlog

Midden 1943 volgde door de oorlog een gedwongen stilstand. Pas op 10 juni 1945 kon er weer een bestuursvergadering worden gehouden. De uitgeschreven jaarvergadering op 25 juni telden niet minder dan 106 aanwezigen. Maar waar moest nu worden gespeeld? Alles wat er in de beginjaren was opgebouwd bleek verdwenen, zoals terrein, materiaal en kleedhok. Gelukkig werd er onderdak gevonden bij Wit-Rood op de Berg en later bij APWC.

In mei 1949 kreeg KVVA de beschikking over de huidige accommodatie aan de Dollardstraat. Op dat moment had KVVA 10 elftallen. In 1952 werd de eerste officiële trainer aangesteld: de heer J. Meyer. In december 1958 kwam het eerste clubblad “De Zwartwitter” uit. Na enkele edities werd de naam omgevormd tot: “de KVVA bazuin”. In 1960 verscheen de eerste editie van “Goal”, de nieuwe naam voor het clubblad.

In 1960 werd de voorzittershamer van de heer Waterloo overgedragen aan de heer W.M. Houtveen. In die jaren deden geruchten de ronde dat kvvAmersfoort een eigen clubhuis wilde gaan bouwen. Op 2 mei 1964, vooruitlopend op het 25-jarig bestaan, was het zover. kvvAmersfoort was de eerste van alle Amersfoortse verenigingen die een eigen clubhuis had.

Het oude en nieuwe logo

Clubgebouw, kleedkamers en kunstgras

Na de grandioze jubileumviering in 1964 leefde KVVA rustig verder. Bestuur en commissies wisten een dusdanige sfeer te creeren, dat KVVA een gestage groei doormaakte. Op 26 augustus 1971 vond in het clubhuis een oprichtingsvergadering plaats voor de samenstelling van een dames elftal. Op 2 september volgde nog een bijeenkomst, waarna 18 dames zich als lid opgaven.

Op 29 juni 1974 werd het vergrote clubgebouw tijdens de viering van het 35-jarig bestaan feestelijk heropend. In 1998 zijn er vier nieuwe kleedkamers gebouwd met een fysio-ruimte. In 2013 heeft het bestuur samen met de gemeente Amersfoort besloten om een kunstgrasveld aan te gaan leggen. Augustus 2016 werd dit veld met de nodige feestelijkheden in gebruik genomen.

Voor het AVK 2019 is een overkapping gerealiseerd voor de kantine, zodat daar droog de wedstrijd of training gevolgd kan worden.