UPDATE: ALV bij KVVA!

21 februari 2023

Geslaagde ALV bij KVVA!

Op maandagavond 6 maart was de kantine bij KVVA goed gevuld met KVVA-leden, die graag op de hoogte gebracht wilden worden van de situatie onze mooie voetbalclub. Hieronder zijn een aantal passages uit het jaarverslag te lezen.

Seizoen 2021 – 2022 was een mooi seizoen voor KVVA, met heel veel positieve gebeurtenissen, maar ook enkele minder leuke, waarbij het vooral heel erg jammer was dat we door de Corona weer een flink aantal voetbalmaanden moesten missen.

Sportief gezien konden we in seizoen 2021 – 2022 het kampioenschap en de promotie van meerdere teams vieren, waaronder natuurlijk van ons vlaggenschip het eerste elftal, dat naar de 3e klasse promoveerde. Zeer knap natuurlijk en zeker ook te danken aan hoofdtrainer Ab Chaiat en de rest van zijn staf.

Ook bij de jeugd werd zeer goed gepresteerd, met meerdere kampioenschappen, o.a. van de JO15, dat eveneens naar de eerste klasse promoveerde. Daarnaast vierden ook de JO13, JO11, de JO10 en de JO8-1 kampioenschappen. Heel vervelend resulteerde dit niet altijd in promotie naar een hogere klasse. Specifiek geldt dit voor de JO11 en JO8-1, die allebei naar de eerste klasse hadden moeten promoveren, maar om duistere redenen door de KNVB niet in deze klasse werden ingedeeld, ondanks hun kampioenschap. Hiertegen protesteren had geen effect.

Vermeldenswaard is de groei van KVVA in seizoen 2021 – 2022. Waar al met relatief veel teams aan het seizoen begonnen werd, kwamen er gedurende het jaar nog eens twee jeugdteams bij en zijn heel veel nieuwe kinderen bij KVVA gaan voetballen. Met name in de jongste leeftijdscategorie. Ook bij de recreatief voetballende dames was er een forse groei. Hartstikke mooi; daar zal in seizoen 2022 – 2023 zeker een echt damesteam (7×7) uit voortkomen. Ook bij de recreatieve heren neemt de belangstelling toe om bij KVVA te gaan voetballen.

Voor het seizoen 2022 – 2023 hebben we door de extreem gestegen energieprijzen grote zorgen over de betaalbaarheid van onze energierekening. We zetten daarom in op LED-veldverlichting rond het hoofdveld en vergaande verduurzaming van onze kantine en kleedkamers aan de Dollardstraat. Denk aan isolatie, zonnepanelen, vervanging of uitfaseren van energie onzuinige apparatuur en zeker ook nieuwe zuinige cv-ketels of een alternatief in de vorm van infraroodpanelen of lucht-lucht warmtepomp (airco).

Een ander punt van zorg is de kwetsbaarheid rondom vrijwilligersinzet: ook hierbij geldt dat de club niet zonder de inzet van vrijwilligers kan, dit geldt feitelijk voor alle leden van de vereniging. Met name wringt het al enige jaren bij het vinden van voldoende scheidsrechters, trainers, teamleiders en rijouders bij de jeugdteams. Elk jaar is het weer een hele toer om hiervoor voldoende leden en ouders bereid te vinden.

Aan het einde van het seizoen 2021 -2022 is Marc den Elzen gestopt met zijn voorzitterschap van KVVA. Een nieuwe voorzitter was er toen nog niet. Jacco Huurdeman, Nico Janssen en Ed Wieggers gaan wel als bestuursleden verder. Jacco Huurdeman neemt voorlopig de rol van voorzitter waar en Nico Janssen zal naast zijn rol van secretaris voorlopig ook de rol van penningmeester vervullen, totdat een nieuwe penningmeester gevonden is. Inmiddels is er een nieuwe penningmeester gevonden: Tom Hofman. Hij is op deze ALV als nieuwe penningmeester verkozen door de leden. Het bestuur is verder uitgebreid met Rene van Tilburg, Bas van Nieuwenhuizen en Patrick Brouwer.
Zo heeft KVVA een nieuwe daadkrachtig bestuur dat klaar is voor de toekomst!

 

Beste KVVA’r of ouder van een KVVA jeugdlid,

Maandagavond 6 maart, om 20:00 organiseert het KVVA bestuur de jaarlijkse reguliere ledenvergadering (ALV), waarin het bestuur van KVVA verantwoording aflegt over afgelopen voetbalseizoen. O.a. het jaarverslag en de jaarrekening over seizoen 2021-2022 zullen aan de leden worden voorgelegd voor goedkeuring. Ook wordt de begroting voor seizoen 2023 – 2024 ingediend en idem het contributievoorstel voor seizoen 2022-2023. Daarnaast zal een nieuwe (kandidaat) penningmeester aan de leden worden voorgesteld.

De ALV is in de kantine van KVVA. Wil je jezelf aanmelden? Stuur dan een bericht naar secretaris@kvva.nl 

Extra vergaderpunten? Mail deze ook aan: secretaris@kvva.nl

De dag voor de vergadering ontvang je de exacte agenda en notulen van de vorige (ingelaste) ALV van 3 november 2022.