ALV nogmaals verplaatst!

16 januari 2022

De ALV wordt nogmaals verplaatst!

Gezien de huidige Coronamaatregelen, de oplopende cijfers van positieve besmettingen én de persconferentie van dinsdag 25 januari 2022, vindt het bestuur van KVVA het op dit moment niet verantwoord om op dinsdag 1 februari de Algemene Leden Vergadering (ALV) te houden.

Daarom is besloten om de ALV nogmaals met 2 weken te verschuiven en wel naar

dinsdag 15 februari 2022 om 19.45 u.

Of deze ALV ‘live’ of online zal gaan plaatsvinden, is afhankelijk van de Coronamaatregelen die dan gelden.

Wilt u bij de ALV van 15 februari ‘live’ of online aanwezig zijn, meldt u zich dan aan via secretaris@kvva.nl. Graag tot dan!

 

Hieronder staat de uitnodiging voor de ALV van het bestuur van KVVA:

KVVA kijkt terug op een roerig verenigingsjaar 2020-2021. In de ALV waarin het bestuur verantwoording aflegt over dat jaar, zal ook ingegaan worden op dit en komend verenigingsjaar. Op de website staat de uitnodiging en hoe je je kunt aanmelden voor de digitale vergadering. Mocht fysiek wel kunnen, dan doen we dat binnen de dan geldende regels – en niet op 1/2/2022 maar 15/2/2022. Houd daarvoor de website in de gaten.

We zijn als club blij dat we weer kunnen gaan trainen (lijkt daarmee een gewone winterstop) en hopen dat ook voor volwassenen snel de wedstrijden worden hervat. Verder geldt dat de club in een bizarre situatie verkeert: dachten we dat de gemeente op het Merwedeveld aasde, lijkt het nu (ook) veld 2 te zijn. Dat KVVA woedend en verbaasd is, ja. Op de wijkwebsite heeft de voorzitter een artikel geplaatst, zie eventueel deze Link. Ook dit zal tijdens de ALV langskomen – want KVVA verenigt en verbindt – en de gemeente zou dit moeten koesteren.

Samen word je sterker, dat leren en doen wij met voetbal.

Hartelijke groet, het bestuur van KVVA

 

De conceptagenda is hier al in te zien!