Contributie betalen!

16 mei 2022

Contributie betalen over het seizoen 2021-2022!

Het voetbalseizoen zit er bijna op. Intern zijn we al heel druk met het maken van plannen voor het nieuwe voetbalseizoen 2022-2023.

Om het voetbalseizoen 2021-2022 goed af te kunnen sluiten, dienen alle leden of ouders/verzorgers van jeugdleden, de contributie te betalen aan de club. Uit onze administratie blijkt echter, dat nog niet alle leden of ouders/verzorgers van jeugdleden, de contributie van het voetbalseizoen 2021-2022 betaald hebben.

Iedereen die de contributie over het seizoen 2021-2022 nog niet betaald heeft, wordt dringend verzocht om dat in de maand mei 2022 te betalen aan de club. Helaas is de club anders genoodzaakt om een incassoprocedure te gaan starten.
Mocht betalen niet lukken om welke reden dan ook, neemt u dan contact met de administratie van de club. Mail dan naar penningmeester@kvva.nl. In onderling overleg, zullen dan afspraken gemaakt worden om tot een oplossing te komen, die voor de club en u aanvaardbaar zijn.

Hartelijk dank voor de medewerking!