Hybride ALV-vergadering bij KVVA

25 november 2020

Recent ontving u een mail vanuit het bestuur van KVVA. Er was sprake van storm, van zwaar weer, van een roep om steun. Dat waren geen loze woorden. Veel verenigingen hebben last van deze periode van Covid-19, voor veel mensen geldt dat ook op persoonlijk vlak.

KVVA heeft het in deze periode extra zwaar, omdat door beslissingen uit het verleden de storm extra hard binnenkwam en het bovendien al enkele jaren flink waaide… Denk aan gemiste kantine-inkomsten in de periode vóór de zomer en na de herfstvakantie, wat extra hard aankwamen omdat men juist in het selectieteam had geïnvesteerd. Denk ook aan een oud gebouw en de daarmee gepaard gaande hoge energiekosten. Ook is er niet tijdig ingegrepen door bijvoorbeeld het verhogen van de contributies. Gewoon om in lijn met andere clubs te blijven. Afijn: kosten en opbrengsten liepen/lopen uit de pas en dat is niet goed.

We hebben een mooie club, waar veel kinderen, jongeren en volwassenen samenkomen als speler, als toeschouwer, als vrijwilliger. Een mooie club waarbij door dit samenkomen met en van elkaar geleerd wordt, waarin naast de spanning van de wedstrijd er ook ontspanning is. Door samenzijn, door samen te genieten en met elkaar bij te dragen aan de club. Samen zijn wij KVVA; een kleine club, maar voor de wijk zijn we een grote vereniging met een maatschappelijke opdracht.

Het bestuur van de KVVA is in samenspraak met de SRO, enkele wijzen binnen de club en de gemeente aan het kijken hoe we -financieel en organisatorisch- overeind kunnen blijven en hoe we behalve overeind, de rug ook kunnen rechten. Daarvoor is aan het begin van de zomer een stuurgroep in het leven geroepen. Deze stuurgroep heeft de basis gelegd voor een vernieuwd (interim) bestuur, voor de periode t/m de zomer van 2021. Na de zomer van 2021 moet dit interim-bestuur overgaan in een nieuw bestuur, dat vanuit een sterke organisatorische basis en een dan hopelijk herstelde financiële basis in rust verder kan werken.

Op de komende ALV zal de positie van de KVVA; nu en in de toekomst verder besproken worden, waarbij we starten met de uitdaging: waarom staan we in de storm en hoe gaan we van daaruit moedig voorwaarts? In de vorm van een nieuwsbrief, die we ook op de KVVA-website zullen plaatsen, gaan we u over dit proces informeren. Ook informeren we u hoe u ons hierin kunt ondersteunen. Want als club zullen we de uitdaging met elkaar moeten aangaan.

De ALV wordt gehouden op woensdag 16 december, om 20 uur. Dit gebeurt digitaal en bij uitzondering met fysieke aanwezigheid in de kantine. Wilt u bij de ALV als KVVA-lid of namens uw kind (digitaal) aanwezig zijn, mail dan aan: interim.bestuur.kvva@gmail.com. U ontvangt dan de agenda en de stukken voor de vergadering. Ook de uitleg van de stemprocedure mailen we u.

Laat u ook inspireren door een filmpje uit 2011 (!), van de KNVB (klik hier). Veel doen we al zo, deels nog niet. Een club staat of valt met inzet van vrijwilligers, met gemobiliseerde betrokkenheid. Daarin kunnen we als club trots zijn – maar hebben we zeker nog een slag te maken, ook om solide herbouw van de club mogelijk te maken en af te dwingen. We willen een vitale vereniging zijn en blijven, in de wijk, voor de wijk en daarbuiten.

 

Namens het oude bestuur en betrokken stuurgroepleden, met sportieve groet,

Marc den Elzen, beoogd voorzitter interim-bestuur KVVA