KVVA 3x in skw-wijkkrant!

4 september 2021

In de wijkkrant ‘Bij ons in het Soesterkwartier’ van september 2021, staat KVVA maar liefst 3x met een artikel in!

Op de voorpagina rechtsonder gaat het eerste artikel over de kantine van KVVA, die geheel vernieuwd is! Met medewerking van verschillende vrijwilligers ziet het clubgebouw er weer prima uit!

Op pagina 4 van dezelfde krant staat onze voorzitter Marc den Elzen. Hij heeft het over ‘Sporten maakt samen sterk’ en hij benoemt hierbij verschillende voorbeelden.

Tenslotte op pagina 5 van de wijkkrant jet laatste artikel over KVVA met als titel ‘KVVA onderdeel wijkgeschiedenis’. Hierin staat dat de geschiedenis van de club verandert en dat KVVA meebeweegt in de tijd.

Kijk voor de gehele wijkkrant op https://wijkkrantskw.nl of in de brievenbus op zaterdag 4 september!