KVVA-teams trainen weer op het hoofdveld!

22 mei 2020

Maar dit gaat niet zomaar! Via de mail, app, sociale media en de website van KVVA willen we iedereen zo goed mogelijk informeren! Klik hier om verder te lezen: COVID-19 Mededelingen
Versie 3 staat nu online! / Zie ook de update m.i.v. 1 juni a.s.! / Zie ook de update m.i.v. 1 juli 2020!