Luilakken: het laatste kampnieuws!

28 juni 2021

Beste Luilakken,

Het is bijna zover, het LUILAKKENKAMP 2021. Heb jij je spullen al ingepakt?

A.s zaterdag word jij verwacht tussen 9.00 en 9.15 bij KVVA, ouders mogen tot 9.15 het terrein op. Daarna gaan wij van start met de warming up. Ouders die even willen kijken, mogen achter het hek kijken, het KVVA terrein is alleen voor vrijwilligers en voor de luilakken.

Voor diegenen die thuis slapen:
Na een hele dag vol met leuke activiteiten gaan jullie naar huis toe, jij mag opgehaald worden tussen 21.30 en 22.00.
Zondag ochtend zien wij jou graag weer om 8.30 terug bij KVVA. Wij gaan dan even met zijn alle ontbijten en dan daarna gaan we veder met de activiteiten. Dit duurt tot ongeveer tot 12.00. Daarna mag jij lekker naar huis, of word je opgehaald.

Wat moet je mee nemen:
– Bidon
– Voetbal schoenen
– Voetbal kleren
– Gympjes/andere schoenen voor de activiteiten buiten KVVA
– Misschien wat te snoepen voor de momenten dat je vrije tijd hebt.
– Goed humeur

Voor diegenen die blijven slapen
Na een hele dag vol met leuke activiteiten blijven jullie slapen op de velden van KVVA (in een grote tent).
Zondag ochtend hebben wij nog een programma met allemaal leuke activiteiten, dit duurt tot ongeveer tot 12.00. Daarna mag jij lekker naar huis, of word je opgehaald.

Wat moet je mee nemen:
– Bidon
– Luchtbed/ matje
– Pomp voor je luchtbed
– Voetbal schoenen
– Voetbal kleren
– Als je eventueel wilt douche, douche spullen
– Gympjes/andere schoenen voor de activiteiten buiten KVVA
– Misschien wat te snoepen voor de momenten dat je vrije tijd hebt.
– Goed humeur

Voor alle luilakken gelden deze regels:
– op het kamp gaan wij gezellig met elkaar om! Schelden, schoppen, slaan ect word niet toe gestaan.
– Je mag wat te snoepen mee nemen, denk dan bijvoorbeeld aan een zak chips. Het is niet de bedoeling dat je met een hele boodschappen tas komt. En het eten wordt met elkaar gedeeld.
– Verder gaan we er een groot feest van maken. Luister goed naar de begeleider die jou groepje begeleid.
– Telefoons blijven thuis, bij nood hebben wij het nummer en kunnen wij ouders bellen.

Wij hebben er zin in, wij hopen jullie ook?!

Met vriendelijke groet,
De activiteitencommissie

And in English:

Dear Luilakken,

It’s almost time, the LUILAKKENKAMP 2021. Have you packed your things yet?

On Saturday you are expected between 9.00 and 9.15 at KVVA, parents are allowed on the terrain until 9.15. Then we start with the warm up. Parents who want to take a look can look behind the fence, the KVVA site is only for volunteers and for the luilakken.

For those who sleep at home:
After a whole day full of fun activities you go home, you can be picked up between 21.30 and 22.00.
Sunday morning we would like to see you again at 8.30 at KVVA. We then all have breakfast together and then we continue with the activities. This lasts until about 12 noon. You can then go home or be picked up.

What you need to bring:
– Bottle
– Soccer shoes
– Football clothes
– Gymnastics/other shoes for the activities outside KVVA
– Maybe something to snack on for the moments you have free time.
– Good mood

For those who stay the night:
After a whole day full of fun activities, you will sleep on the fields of KVVA (in a large tent).
Sunday morning we have a program with all kinds of fun activities, this lasts until about 12.00. You can then go home or be picked up.

What you need to bring:
– Bottle
– Air mattress/mat
– Pump for your air mattress
– Soccer shoes
– Football clothes
– If you possibly want to shower, shower stuff
– Gymnastics/other shoes for the activities outside kvva
– Maybe something to snack on for the moments you have free time.
– Good mood

These rules apply to all luilakken:
– we socialize together at camp! Swearing, kicking, hitting ect is not allowed.
– You can bring something to snack on, for example a bag of chips. It is not the intention that you come with a whole shopping bag. And the food is shared.
– We’re going to make it a big party. Listen carefully to the facilitator who guides your group.
– Phones stay at home, in case of emergency we have the number and we can call parents.

We are looking forward to it, we hope you are too?!

Met vriendelijke groet,
De activiteitencommissie