Magazijn bij KVVA opgeknapt!

2 april 2021

In de afgelopen periode is een team van vrijwilligers heel erg druk bezig geweest in het magazijn achter de keuken. Er is daar heel veel opgeruimd, de vloer is voorzien van een nieuwe betonlaag en is prachtig in de verf gezet en tenslotte zijn er op de muur mooie nieuwe schappen aangebracht (zie foto hieronder)!

Deze fantastische opknapbeurt is o.a. gerealiseerd door een financiële sponsering van Piet Boute en Harry van Keken. Met deze financiële ondersteuning is de mooie verf voor de vloer aangekocht bij de schildersbedrijf de Vaal.

Verder heeft schildersbedrijf de Vaal de schilders benodigdheden (o.a. kwasten en rollers) gesponsord.

Ook heeft bouwbedrijf & tekenburo J. Huurdeman de materialen voor op de muur (schapdragers en planken) gesponsord.

 

Tenslotte heeft Frans Nichting de vriezer voor het magazijn gesponsord! Zowel de aanschaf, als het ophalen in het oosten van het land, heeft hij voor zijn rekening genomen.

Via deze weg wil het bestuur van KVVA, alle hierboven genoemde sponsoren hartelijk bedanken voor de bijdrage die er aan de fantastische opknapbeurt van het magazijn geleverd is! Zonder jullie hulp was dit project niet zo mooi geslaagd!
Uiteraard wil het bestuur van KVVA ook alle vrijwilligers die aan dit project hun bijdrage geleverd hebben, hartelijk bedanken voor hun inzet! Zonder jullie hulp was het magazijn niet zo mooi geworden.