Nieuws over de ALV!

28 april 2022

Nieuws over de Algemene Leden Vergadering (ALV)!

Op vrijdag 20 mei 2022 om 19.30 uur zal de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats gaan vinden in de kantine van onze club. Deze ALV is meerdere keren verplaatst, maar zal nu als gewone vergadering doorgang gaan vinden.

Mocht u aan deze vergadering deel willen nemen, geeft u zich dan op via secretaris@kvva.nl. De concept-agenda van deze ALV komt z.s.m. online beschikbaar en voorafgaand aan de ALV wordt de definitieve versie uitgedeeld.

Heel graag dus tot vrijdag 20 mei 2022!