NL doet bij KVVA!

28 mei 2021

Op NL Doet van het Oranjefonds kreeg KVVA hulp. De nieuwe wethouder Van der Linde, opvolger van de heer Buijtelaar, kwam langs bij KVVA om te helpen. Dat was natuurlijk super welkom! KVVA kon bij monde van de voorzitter toelichten wat de club betekent en kan betekenen in de wijk – maar ook straks richting de nieuwe wijk (-en). Natuurlijk is dat maar ‘een’ visie en het zou goed zijn als het gesprek over ‘wij als wijk’ breder getrokken wordt.

Naast de wethouder zelf kwam en een aantal leden van de VVD-fractie. Helpen, klussen, praten en vooral ook lachen – want zonder humor kan een  voetbalclub niet draaien (naast een bal en een kantine). Ook waren vanuit een gym-club uit Amersfoort vijf vrijwilligers aangesloten om mee te helpen (vanuit een SRO-initiatief). Vanwege COVID-19 konden slechts enkelen binnen aan de slag. Maar buiten kon ook genoeg worden opgeknapt!

Eind juni heeft KVVA een kantine met een mooie frisse uitstraling – wit, rood, groen, zwart en grijs. De kleuren zijn gekozen door de kantinecommissie en een heuse styliste/ binnenhuisarchitecte  (een moeder van een voetballer bij de club). Dus heel veel mensen/ organisaties kunnen bedankt worden! En we doen het voor en met elkaar. KVVA VerenigT – iedereen.