Prima ALV bij KVVA!

4 november 2022

Leden geven bestuur KVVA toestemming om samenwerking met voetbalclub De Posthoorn te onderzoeken!

Tijdens de drukbezochte ingelaste ALV bij KVVA van donderdagavond 3 november 2022, heeft het bestuur van de club toestemming gekregen van de leden, om de samenwerking met voetbalclub Posthoorn te gaan onderzoeken. Dit besluit is vrijwel unaniem aangenomen en vanuit de leden is er ook een aantal die zich opgegeven hebben om in de onderzoekscommissie plaats te nemen. Een uitstekend resultaat!
Deze onderzoekscommissie gaat nu aan de slag en zodra daar belangrijke zaken te melden zijn, worden deze voorgelegd aan de ALV om daar een keuze in te maken.

De ALV stond ook in het teken van de samenstelling van het nieuwe bestuur van KVVA. Naast de huidige 3 bestuursleden, zijn er 3 nieuwe bestuursleden voorgedragen door het bestuur en goedgekeurd door de ALV. Het zijn de heren Patrick Brouwer, René van Tilburg en Bas van Nieuwenhuizen. Alle 3 zullen als algemeen bestuurslid toetreden tot het bestuur van KVVA.
Daarmee is het bestuur helaas nog niet compleet, want er is nog een vacature voor de functie van penningmeester. Mocht u zich hiervoor willen aanmelden, mailt u dan naar bestuur@kvva.nl of klik hier.

Tenslotte heeft KVVA afscheid genomen van oud-voorzitter Marc den Elzen. Marc heeft zo’n 2 jaar de zware taak van voorzitter van KVVA bekleed, maar is om persoonlijke redenen in juni 2022 hiermee gestopt. Het bestuur van KVVA en de voltallige ALV hebben Marc hiervoor bedankt middels een bloemetje en een boekenbon. Marc, hartelijk dank voor jouw enorme bijdrage voor onze mooie club! Gelukkig blijf je op de achtergrond nog wel betrokken bij KVVA.