Speciale ALV bij KVVA!

17 juni 2022

Beste KVVA lid of ouder van een bij KVVA voetballend jeugdlid,

Bijna vier weken geleden, op vrijdag 20 mei organiseerden we een ALV waarin o.a. wijziging van de KVVA statuten op de agenda stond. Het bestuur van KVVA heeft nieuwe statuten opgesteld ter modernisering van de stokoude statuten en om aan de laatste wettelijke eisen als sportvereniging te voldoen.

Helaas waren afgelopen ALV onvoldoende leden aanwezig om het vereiste quorum te halen om over goedkeuring van de nieuwe statuten te kunnen stemmen. Tweederde van de leden had daarvoor aanwezig dienen te zijn.

Vandaar dat we donderdag 30 juni een nieuwe ALV organiseren waarin we het voorstel voor nieuwe KVVA statuten opnieuw ter stemming zullen brengen. U bent van harte welkom voor deze ALV, die om 20:00 start. Het voorstel voor de nieuwe statuten is bijgevoegd. Bij de nieuwe ALV is conform de huidige statuten geen quorum vereist.

Naast het stemming over nieuwe statuten willen we tijdens de speciale ALV van donderdag 30 juni ook goedkeuring vragen voor onze investeringsplannen voor energiebesparende maatregelen bij KVVA. Dit is dus het andere agendapunt.

Laat uw weten of u komt de 30e juni? We starten om 20:00. U kunt u bericht voor wel / niet aanwezig zijn sturen naar secretaris@kvva.nl.