Verminderde bereikbaarheid

9 mei 2024

Verminderde bereikbaarheid sportpark Dollardstraat

In de komende periode is sportpark Dollardstraat minder goed bereikbaar per auto. Dit heeft vooral voor bezoekende clubs gevolgen en er zal met wat extra reistijd rekening gehouden moeten worden.

Vanaf maandag 22 april wordt er gewerkt aan de riolering in de Merwedestraat, de Dollardstraat en de Spaarnestraat. Dit gaat in blokken van steeds 100 meter en er wordt geprobeerd om de overlast zo klein mogelijk te houden.
Ook de kleine parkeerplaats van sportpark Dollardstraat wordt aangepakt. De werkzaamheden zijn tijdens werkdagen gepland en er wordt geprobeerd om de parkeerruimte in het weekend zoveel mogelijk beschikbaar te houden.

Ook aan de grote doorgaande weg in het Soesterkwartier, de Noordewierweg, wordt op dit moment gewerkt. Nu is de rijrichting vanaf Puntenburg richting de Twentseweg gestremd. Zodra deze werkzaamheden klaar zijn, zal de rijrichting vanaf de Twentseweg richting Puntenburg geruime tijd gestremd zijn.

Parkeren op en rond sportpark Dollardstraat was al lastig, maar zal de komende tijd nog lastiger worden. Geadviseerd wordt om daarom met wat extra reistijd rekening te houden en om een alternatieve parkeerplekken te zoeken. Kijk hiervoor op ‘Info voor bezoekende clubs’ of klik hier.