Wat speelt er bij KVVA?

2 maart 2022

Amersfoort 1 maart 2022

Beste speler, speelster, vrijwilliger, supporter of supportster van KVVA,

In deze nieuwsbrief willen we je informeren over wat er binnen en buiten het veld bij KVVA gebeurt.

Voetballen, voetballen, voetballen …

Gelukkig heeft de lockdown-winterstop niet lang geduurd en wordt er weer volop gevoetbald bij KVVA. Wel blijft het uitdagend om de wedstrijdteams rond te krijgen. Voor verschillende teams geldt bovendien dat de nodige wedstrijden moeten worden ingehaald.

We zijn blij dat de lockdown ons slechts beperkt van het voetballen heeft afgehouden. Gelukkig, want als we weer een gebroken seizoen hadden gehad …, dan was dit de club niet ten goede gekomen. Naast spelen en trainen kunnen we ook weer gewoon, zonder restricties in de kantine en op het terrein. Bijvoorbeeld om naar je kind te komen kijken. Als bestuur of kantine-vrijwilliger was het niet echt prettig om mensen bij de poort tegen te houden –eigenlijk gewoon ondoenlijk, al hebben we het wel geprobeerd uit vrees voor een boete. Afijn, laten we hopen dat er komende maanden geen nieuwe onderbrekingen komen.

Gemeenteraad garandeert voortbestaan KVVA

Het dossier gemeente-KVVA-SRO is nog niet opgelost. Het bestuur heeft eindelijk aan tafel gezeten met de wethouder en de directrice van de SRO, de gemeentelijke organisatie waarvan wij onze velden en accommodatie huren. Dat we als club weggedacht zijn / waren, dat gevoel wordt / werd helaas bevestigd. Daarom hebben we als bestuur ook ingesproken op vergaderingen van de gemeenteraad over de Kop van Isselt plannen: de ontwikkeling van een compleet nieuwe wijk aan de overzijde van de Amsterdamseweg. We kregen daarbij veel steun vanuit de gemeenteraad en vooral ook van Amersfoort2014. De PvdA diende samen met Amersfoort2014 een motie in waarin gevraagd werd het behoud van KVVA in het Soesterkwartier te garanderen, in minimaal de huidige omvang. Deze motie is nagenoeg unaniem door de gemeenteraad aangenomen, alleen de VVD stemde tegen. Een voetbalclub is van cruciaal belang voor een wijk. Zeker als door de Kop van Isselt plannen er nog eens vele duizenden nieuwe bewoners bijkomen. Onze secretaris hielp mee bij het opstellen van de motie voor de gemeenteraad en heeft met diverse raadsleden telefonisch gesproken. Het was nodig – en we zijn weer een stap verder in behoud en groei en krijgen weer kleur…

Als je beseft dat we naar de Nationale Ombudsman zijn gestapt en ook bij de gemeente zelf verschillende klachten hebben ingediend over hoe we behandeld zijn door de gemeente en nog steeds een intermediair eisen om alle problemen en meningsverschillen met de SRO en gemeente op te lossen, dan weet je eigenlijk wel hoe laat het was. Er was vanuit de gemeente al duidelijk een ander bestemming voor ons terrein gepland; een park, een school .… Of dit nu allemaal van tafel is weten we niet, wel dat ons voortbestaan in het Soesterkwartier gegarandeerd is. En zoveel plekken om een voetbalclub met ‘3,6’ voetbalveld in het Soesterkwartier te huisvesten zijn er niet….

Gemeente, praat met KVVA!

En daarmee komen we bij een andere opdracht die de gemeenteraad aan de gemeente (wethouders en ambtenaren) heeft meegegeven: praat met KVVA! Vandaar dat eindelijk de projectleiding van het Kop van Isselt team van de gemeente met ons kwam praten. En dat we dus als bestuur op het Stadhuis uitgenodigd werden om te komen praten met de wethouder. Overigens geldt dat we niet ‘dankbaar’ zijn dat we langs mochten komen: het is een normaal onderdeel van een grootschalige gebiedsontwikkeling aanpak, oftewel het bouwen van een nieuwe wijk, dat je als initiatiefnemer rechtstreeks praat met de mensen / partijen die mogelijk schade ondervinden van alle nieuwbouwplannen en nieuwe infrastructuur (wegen e.d.) die nodig zijn. Zo werden we dus niet gezien: in de plannen was KVVA gewoon het haasje; geen veld 2, kantine en kleedaccommodatie meer en een voor een nieuwe school gereserveerd veld aan de Merwedestraat. De ‘supervisor’ van het nieuwe gebied had een eigen agenda met ook nog een torenhoge flat in de achtertuin van KVVA. Onze club is / was een hinderlijke hindernis in zijn ambitieuze plannen voor de Kop van Isselt….

Maar bewoners van zo’n nieuwe wijk willen ook recreëren en sporten. Goede sportvoorzieningen in de buurt zijn dus heel hard nodig. Iets wat de supervisor, projectontwikkelaars / grondeigenaren, ambtenaren en betrokken wethouders uit het oog verloren waren, maar wat de gemeenteraadsleden (minus de VVD) gelukkig wel zien. Jullie voorzitter heeft voor de Stadsbron ook een uitgebreid artikel geschreven over het belang van voetbal voor een wijk – zie eventueel deze link. KVVA ligt heel centraal en kan een sleutelrol vervullen om het ‘oude’ Soesterkwartier met de nieuwe wijk en wijkbewoners te verbinden. Vanuit dat idee zitten we in de wedstrijd.

Vitale Wijkaanpak

Bij de Vitale Wijkaanpak; een ander programma van de gemeente voor het Soesterkwartier, stelt men ontmoeten centraal. Maar een gesprek met KVVA is na verschillende mails van ons aan de betreffende ambtenaren en ook de wijkwethouder, helaas uitgebleven. Terwijl juist KVVA het ontmoeten van mensen (rijk en arm, jong en oud, import in de wijk en ‘autochtoon’ etc) faciliteert. Een voetbalclub is kennelijk minder ‘sexy’ dan een hip park met een leuke eettent… Overigens snappen wij dat de Groengordel een ‘facelift’ nodig heeft en dat wij meer dan een voetbalclub moeten zijn. We gaan ervanuit dat dit uiteindelijk een andere, mooie nieuwe kantine betekent, zoals bij de korfbalvereniging. Ook bij ons zijn dan meerdere functies in het gebouw verweven. In alles geldt: wij denken graag mee, maar wel als gelijkwaardige gesprekspartner. Verder vinden we dat we jullie als leden moeten informeren over de gesprekken met de gemeente. Wij vinden als bestuur dat we transparant naar de leden moeten zijn en dat de club van ons allemaal is.

Investeren in de club

We hebben als bestuur afgelopen maanden kritisch naar het verleden gekeken – maar willen nu vooral vooruit kijken. Dat betekent dat we als club niet alleen nieuwe statuten en een bij de tijd passend Huishoudelijk reglement gaan krijgen, maar ook dat we fors verder in de club willen investeren. Vooral bij de jeugd investeren we, waarbij pupillencoördinator Nico Janssen en anderen bergen werk verzetten om de jeugdafdeling op hoger niveau te brengen. We groeien ontzettend hard, wat de nodige uitdagingen met zich meebrengt. Als we meer middelen hebben, kunnen we nog meer werken aan kwaliteit, nog meer investeren in jeugdtrainers, trainingen en materialen.

Ook moeten we als club blijven investeren in ‘kostenbesparingen’. We zijn serieus aan het kijken of we de verlichting bij het hoofdveld kunnen vervangen door LED en ook bij de kantine. LED-verlichting scheelt fors in de energierekening, die nu door de grote energieprijsstijging van afgelopen tijd nog harder oploopt. Voor investeren is geld nodig. Vanuit sponsoring halen we het nodige en we hebben afgelopen jaar een positieve exploitatie gedraaid. Voor dit en het nieuwe seizoen ziet het er ook goed uit en we zijn in gesprek met een nieuwe, serieus grote sponsor die breed in onze club wil investeren. En misschien willen we ledenobligaties uitschrijven, waarmee (oud) leden geld aan de club kunnen lenen om te investeren in zaken waarmee we fors op energie kunnen besparen.

KVVA en Groengordel

Voor het bestuur geldt dat de rek er enigszins uit is. Het dossier gemeente-KVVA-SRO is extreem energieverslindend en tijdrovend (geweest), niet motiverend. Het gevoel weggedacht te zijn is niet fijn. We hebben het tij kunnen keren, maar zoiets hakt er wel in. We zijn echt op zoek naar verbreding van het bestuur, dat we meer taken met elkaar kunnen (ver)delen. Wil je een keer met ons in gesprek, om te helpen, als algemeen bestuurslid of op een specifiek projectdossier? Mail naar bestuur@kvva.nl. Iemand van het bestuur op de club aanspreken kan natuurlijk ook altijd.

Vrijwilligersbeleid – vrijwilligerswerk

Aansluitend: wat op korte termijn nodig is, is dat er bij KVVA echt vrijwilligersbeleid komt. Veel clubs in Amersfoort doen en hebben dit al: een sportvereniging kan alleen draaien en bestaan als ieder zijn / haar steentje bijdraagt. Verwachten dat alles voor je geregeld wordt, past niet, want daarmee zijn bepaalde mensen heel veel tijd kwijt, worden overbelast en ontstaat er disbalans in de organisatie. We hebben (nu) ook het geld niet om mensen in te huren voor allerlei klussen.

Vrijwilligersbeleid bij KVVA zal concreet inhouden dat op de momenten dat de jeugd voetbalt er ouders actief zijn in de kantine. Voor de zondag geldt ook dat als we de kantine de hele dag willen bemensen, er leden van de teams die die dag spelen meedraaien in de kantinediensten of deze helemaal voor hun rekening nemen. We zijn de huidige kantinemensen ongelofelijk dankbaar voor de bergen werk die zij verzetten – maar omdat ze nu ook de zaterdagochtend moeten doen, is de zondag (soms) te veel…

Het voorstel is dat we bij de komende speciale ALV hierover een besluit nemen: het voorstel is minimaal 8 uur vrijwilligerswerk per seizoen of anders € 40,- extra contributie. Het zou het nieuwe voetbalseizoen moeten ingaan. De extra middelen die we binnenhalen van mensen die hun vrijwilligersinzet afkopen gaan we inzetten voor de club. En vrijwilligerswerk hoeft niet (alleen) kantinediensten draaien te zijn, er liggen ook ontzettend veel andere klussen te wachten. We zullen daarvoor (aan de hand van de lijst van vv Hooglanderveen) een lijst opstellen waarop mensen kunnen intekenen en aangeven wat ze kunnen en willen doen. Overigens zijn er nu al heel veel mensen die al heel veel voor de club doen; als trainer, teamleider of anderszins. Daar zijn we echt enorm blij mee.

NL Doet 2022

Vrijdag 11 maart doen we als club mee met NL Doet. Wil je meehelpen? Geef je op via NL Doet. We gaan de kantine verder opknappen, vooral de keuken – maar ook andere delen van de kantine moeten geverfd worden. Kijk op: https://www.nldoet.nl/activiteit/verven-en-klussen

Jantje Beton

Ook dit jaar willen we voor Jantje Beton collecteren. Bij de Jantje Beton collecte gaat de helft van het opgehaalde geld naar de club en de andere helft is voor buiten spelen voor kinderen via Jantje Beton. Met het geld dat we als club met Jantje Beton ophalen willen we nieuwe verrijdbare goals aanschaffen, niet verrijdbare goals verrijdbaar maken en techniektrainingen organiseren voor de jeugd. We willen ook aandacht besteden aan het belang van buiten spelen.

De teamleiders van de JO8 t/m JO13 krijgen binnenkort bericht hoe de straten verdeeld zijn om met de kinderen te lopen voor Jantje Beton. Digitaal geld doneren aan Jantje Beton (en dus aan de KVVA jeugdafdeling) kan nu al, via onderstaande QR-link. Die link kun je sturen naar grootouders, tantes en ooms, kennis en vrienden….

ALV en speciale ALV

Dinsdag 12 april is er een speciale ALV. Dan worden de nieuwe statuten besproken, de hoogte van de verenigingscontributie 2022 – 2023, het voorgenomen vrijwilligersbeleid, de jaarrekening 2020-2021 en de begroting voor het nieuwe seizoen 2022-2023. Noteer alvast 12 april in je agenda als je erbij wilt zijn! Bij de afgelopen ALV is veel gediscussieerd over de club. Langskwam om de zondag gezelliger te maken voor de senioren, de gebiedsontwikkeling, de positieve clubkas en het werken aan rookvrijegeneratie@kvva.nl.  Bij dit laatste geldt dat op de ALV het besluit opnieuw bekrachtigd is om tijdens jeugdwedstrijden alleen naast de kantine te roken (en liever niet). Dat we een schutting gaan maken om roken uit zicht te houden voor de jeugd. En dat we ook graag zien dat tijdens de jeugdtrainingen niet gerookt wordt. Overigens gebeurt dat nu ook al en zijn we blij dat we vanuit begrip aan een rookvrije generatie kunnen bijdragen. Ook is tijdens de ALV uitgebreid stilgestaan bij de vertrouwenscontactpersonen. Op de website is hier informatie over bij het tabblad ‘organisatie’. Wil je meedenken met het verder vormgeven van dit beleid, mail hen dan (zie deze link op de website).

Tot slot

Tot zover wat op de club speelt, al kunnen we nog veel meer opschrijven. Kom jezelf dingen tegen die beter kunnen? Probeer het met je team op te lossen, als dat niet lukt benader ons, dan kijken wij hoe we dit met elkaar kunnen oppakken.

 

Namens het bestuur,

Marc den Elzen (voorzitter) en Nico Janssen (secretaris)