Wijkwalk DOOR kantine KVVA!

5 oktober 2023

Wijkwalk bij KVVA door de kantine!

Op woensdagavond 4 oktober was de wijkwalk door het Soesterkwartier. De route van 4,5 km voerde o.a. DOOR kerken, scholen en sportkantines. Zo kwam de wijkwalk ook DOOR de kantine van KVVA en bezochten tussen de 50 – 6o mensen ons clubgebouw.

Dat waren erg gezellige ontmoetingen en er waren mooie gesprekken tussen mensen met en zonder voetbalachtergrond, jong en oud, van ‘ik heb hier nog gevoetbald toen het bruine tapijt nog in de kantine op de vloer lag’ tot ‘ik was hier nog nooit geweest’. Voor geïnteresseerden is er nog een folder van KVVA meegegeven en is het Halloweenfeest van zaterdag 28 oktober middels een flyer onder de aandacht van de binnenwandelende jeugd gebracht.

Kijk voor meer foto’s en het laatste Facebook en Instagram-nieuws van de wijkwalk op https://wijkwalk.nl of klik hier.