Kascommissie

De commissie

De Kascommissie controleert jaarlijks (na einde boekjaar) het financiële beheer, de financiële huishouding en boekhouding van KVVA en de werkzaamheden van de penningmeester. De Kascommissie dient formeel, volgens de statuten van KVVA uit minimaal 3 leden te bestaan.
Op dit moment zijn Ronald Van Westerlaak en Jacco Huurdeman lid van de Kascommissie. Ronald Van Westerlaak heeft aangegeven door te willen gaan als Kascommissie lid. Jacco Huurdeman zal uit de Kascommissie treden om (interim) penningmeester van KVVA te worden. Timo Snijders heeft zich als nieuw lid van de Kascommissie aangemeld. Er is derhalve nog 1 vacature voor de Kascommissie.
Voorstel Kascommissie:
– Ronald Van Westerlaak
– Timo Snijders
– Vacature

Mail voor meer informatie of om uwzelf aan te melden naar secretaris@kvva.nl.

Leden gezocht!

Vergadering

Nieuws