Subsidies en Extra Inkomstenbronnen

De commissie

De werkgroep Subsidies en extra inkomstenbronnen valt direct onder het bestuur en gaat zich bezighouden met het inventariseren van subsidiemogelijkheden voor KVVA, aanvragen van subsidies en nadenken over extra inkomstenbronnen voor KVVA en deze ook daadwerkelijk proberen te realiseren. Denk aan fondsenwerving, sponsorlopen, organiseren van braderieën, genereren van inkomsten uit merchandising, meedoen aan de Grote Club en Jantje Beton actie, et cetera. Ervaring met en kennis van dit soort inkomstenbronnen, met het opzetten van acties of doen van (subsidie / fondsen) aanvragen is gewenst om in deze werkgroep zitting te kunnen nemen!

Volgende KVVA-leden stellen zich kandidaat voor de werkgroep Subsidies en extra geldstromen:
– Nico Janssen
– Vacature
– Vacature

Mail voor meer informatie of om uwzelf aan te melden naar secretaris@kvva.nl.

Leden gezocht!

Vergadering

Nieuws