Vertrouwenspersoon

De commissie

We willen graag een vertrouwenspersoon in gaan stellen bij KVVA. Deze vertrouwenspersoon helpt een vrijwilliger binnen KVVA om om te gaan met het ongewenste gedrag. Naast een luisterend oor biedt zij/hij ondersteuning bij het bespreekbaar maken van het probleem binnen de organisatie. Alles wat besproken wordt, valt onder het beroepsgeheim en is vertrouwelijk.

– Vacature (er is een kandidaat)

Mail voor meer informatie of om uwzelf aan te melden naar secretaris@kvva.nl.

Leden gezocht!

Vergadering

Nieuws